İlaçların belirlenen saatlerde verilmesi, tansiyon-şeker ölçümleri ve takibi, huzurevinde yaşam sırasındaki oluşan hastalıkların tedavisi, bireysel hijyen ve banyo takibi ile özel bakım hastalarının pansumanı, sonda takılması ve takibi, laboratuar hizmetleri (huzurevimizde yakın tarihte oluşturulan laboratuarda belli başlı tetkikler elemanlarımızca yapılmaktadır), 24 saat anlaşmalı ambulans hizmeti verilmektedir. Tedavisi huzurevimiz imkanları ile gerçekleştirilemeyen hastalıklar konusunda yaşlı yakınları bilgilendirilmekte ve hastaneye sevk konusunda işbirliği geliştirilmektedir. Sağlık Hizmetleri part-time olarak çalışan hekimlerimiz sorumluluğunda 24 saat esas alınarak çalışan sağlık elemanları tarafından yürütülmektedir. Tüm bu hizmetler verilirken yaşlıya psikolojik destek hizmeti de sunulmaktadır. Biz hangi yaş diliminde olursa olsun insan yaşamında “AN”ların çok değerli olduğunun bilincindeyiz.Bu bilinçle “ONLAR”ın DÜNYA sı ve YÜREĞİNİ sizinle birlikte anlamak ve kucaklamak istemekteyiz.